เทปพันสายไฟ

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของPVC คือไม่ลามไฟ และเป็นฉนวนไฟฟ้า ทางบริษัทฯได้ทำการคิดค้นสูตรเฉพาะที่ทำให้พลาสติกชีทของเรา สามารถทนต่อความร้อนสูงได้ถึง135องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลากว่า200ชั่วโมง ซึ่งสามารถนำไปใช้ทำเป็นเทปพันสายไฟในรถยนต์ที่ต้องการวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและทนต่อความร้อนที่สูงได้เป็นระยะเวลานาน


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +66 2517 1662 ต่อ 3
Line : kat.kat.kat
Email : artindustry@hotmail.com
บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Art industry Co.,Ltd