อุปกรณ์การแพทย์

มาตรฐานการผลิตสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ โดยสามารถผลิตสินค้าที่ปราศจากโลหะหนักทั้ง9ชนิด ผ่านมาตรฐาน RoHs ซึ่งเพิ่มความปลอดภัยกับผู้สัมผัสกับพีวีซีชีทได้ สินค้าของบริษัทจึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลาย เช่น พลาสเตอร์ยา, ผ้ายางโรงพยาบาล หรือถุงปัสสาวะ


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +66 2517 1662 ต่อ 3
Line : kat.kat.kat
Email : artindustry@hotmail.com
บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Art industry Co.,Ltd