พลาสติกปูบ่อ ไบโอแก๊ส

พลาสติกพีวีซี สามารถนำมาสร้างบ่อไบโอแก๊ส (Biogas) โดยผลิตแก๊สจากมูลสัตว์หรือซากพืช ปูบ่อขยะ บ่อเก็บน้ำ ปูบ่อบำบัดน้ำเสีย ปูรองพื้นนาเกลือ คลุมบ่อ ปูบ่อ


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +66 2517 1662 ต่อ 3
Line : kat.kat.kat
Email : artindustry@hotmail.com
บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Art industry Co.,Ltd