กระเป๋า/ถุงใส่ของ

กระเป๋าหรือถุงใส่สินค้าหรือของพรีเมี่ยม นิยมใช้พลาสติกใสหนา 0.10-0.45 มม. โดยถ้าเป็นกระเป๋าเกรด พรีเมี่ยม ทั่วไปนิยมใช้พลาสติกใสหนา 0.30  มม. – 0.45 มม. โดยบริษัทฯสามารถผลิตพลาสติกใสซุปเปอร์เคลียร์ หรือทำแบบพลาสติกใสมีสีก็ได้
มีคุณสมบัติกันน้ำ และดูแลรักษาง่าย


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +66 2517 1662 ต่อ 3
Line : kat.kat.kat
Email : artindustry@hotmail.com
บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Art industry Co.,Ltd