พลาสติกสี

พลาสติก PVC สีความหนาตั้งแต่ 0.03-3.00 มม. มีสีหลากหลายตามความต้องการลูกค้า สามารถใช้งานอเนกประสงค์ หรือแปรรูปสินค้าอื่นๆได้ พลาสติกสีสามารถเพิ่มสารเติมแต่งต่างๆเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น ใส่สารป้องกัน UV


ปรึกษา หรือสั่งซื้อ
Tel. +66 2517 1662 ต่อ 3
Line : kat.kat.kat
Email : artindustry@hotmail.com
บริษัท อาร์ตอุตสาหกรรม จำกัด
Art industry Co.,Ltd