ลายนูน

               บริษัทฯ มีบริการสลิทม้วนพลาสติก ซึ่งเป็นการแบ่งพลาสติกตามความกว้าง เป็นท่อนเล็กๆได้ และยังมีบริการขึ้นลายพลาสติกโดยการปั๊มนูน (EMBOSS) ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก PE หรือ PVC เพื่อเพิ่มความสวยความ หรือเพิ่มมิติให้สินค้าของคุณ หรือสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ไปใช้อุตสาหกรรมยางรถยนต์ หรือ ทำปลาสเตอร์ยา เป็นต้น โดยมีลายEMBOSSให้ลูกค้าเลือกถึง 70ลาย